May 2, 2014

FLORAL PHOTO SHOOT BY CHALOB

DETAILS MODEL :MELODY JACOB
MAKE UP :NATALYA SERDY 
 FLOWER DESIGNER : ELENA SELEVKO 
 PHOTOGRAPHER : YURU CHARLOV